Doelstelling 2de leven

RECYCLE UW AFGEDANKTE WERKKLEDING  MILIEUBEWUST ZIJN WAS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG!


DUS GOOI UW OUDE WERKKLEDING NIET MEER WEG: RECYCLEER ZE MET DOELSTELLING 2de LEVEN!

DE TOEKOMST VAN ONZE PLANEET IS IEDERS ZORG

Ook van professionals wordt milieubewustzijn verwacht; het verantwoordelijk beheer van de gevolgen die uw activiteit heeft op mens en milieu behoort ongetwijfeld steeds meer tot uw prioriteiten.

Doelstelling 2de Leven is een middel om uw versleten werkkleding te recyclen. Zo draagt u uw steentje bij aan het behoud van de planeet en zijn natuurlijke bronnen…

INZAMELINGSPUNT BIJ UW DISTRIBUTEUR!

Het is aan u: breng uw versleten werkkleding naar u distributeur die meedoet met het programma DOELSTELLING 2de LEVEN. Hij zamelt voor u in, en zorgt voor de rest!

Wat zijn de voorwaarden?

  1. Uw werkkleding moet van 100 % katoen, of katoen/polyester, of polyester/katoen zijn.
  2. Uw werkkleding moet schoon zijn, d.w.z. gewassen, vrij van lasresten, chemisch afval of ieder andere besmetting of vervuiling (chemisch of biologisch).
  3. Uw erkende distributeur zal uw werkkleding terugsturen naar Molinel, die op haar beurt voor de recyclage zorgt, in samenwerking met een maatschappij gespecialiseerd in de verwerking van textiel afval.
  4. Wanneer uw werkkleding gerecycled is, kunt u op aanvraag bij uw erkende distributeur een recyclebewijs

MOLINEL ZET ZICH IN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Zich ontwikkelen op een sociaal verantwoorde milieubewuste manier hoort ook bij de doelstellingen van Molinel.

Door zijn keuze om het respect van mens en milieu tot essentiële waarden te maken,  staat Molinel volledig achter zijn inzet op gebied van duurzame ontwikkeling.

WAT GEBEURD ER MET DE WERK- EN BESCHERMENDE KLEDING DIE U AAN UW ERKENDE DISTRIBUTEUR DOELSTELLING 2de LEVEN GEEFT?

  • 80 % wordt verwerkt als akoestische/thermische isolatie.
  • 20 % wordt gebruikt voor energieterugwinning*.

DOELSTELLING 2DE LEVEN VERWERKT UW WERKKLEDING VOOR 100%!

Een dienst geboden door uw erkende distributeur, en de filialen van de groep ALSICO Frankrijk, om bij te dragen aan de bescherming van de bronnen op de planeet.

DE EXTRA SERVICE

Voor de producten die niet gerecycled kunnen worden (PBM, hoge zichtbaarheidskleding, brandvertragende kleding, parka of ieder andere uitrusting vervaardigd met behandelde stof) en door de afwezigheid van technische oplossingen op de markt, bieden wij een energieterugwinningstraject.

Het principe? Wanneer u uw werkkleding en PBM naar uw distributeur brengt, denk er aan ze te scheiden! Deze 2 productfamilies gaan niet hetzelfde traject door:

  • De werkkleding van 100 % katoen – katoen/polyester – polyester/katoen volgen het traject « Materiaal recycling».
  • De PBM/beschermingskleding nemen het traject «energieterugwinning».

 

U WILT MEER INFORMATIE? Het Molinel team staat voor u klaar.