Inzet op gebied van maatschappij & milieu

Voor Molinel gaat het leveren van een kwaliteitsproduct verder dan een product op de markt brengen die aansluit op de verwachtingen van de gebruikers. “Kwaliteit » betekent ook producten vervaardigen met respect voor milieu en sociale omstandigheden».

Molinel heeft al enkele jaren een vrijwillig beleid op gebied van duurzame ontwikkeling. Dit maakt nu in zijn geheel deel uit van zijn bedrijfswaarden.

De veiligheid van zijn gebruikers, maar ook de verantwoordelijkheid op sociaal en milieugebied zijn haar grootste zorg. Sinds 2006, jaar waarin Molinel zich inzet voor het baanbrekende programma op gebied van duurzame ontwikkeling met de naam “Fibre Citoyenne®” van de NGO Yamana, zijn er al vele concrete acties ondernomen. Dit beleid heeft nog meer inpakt gekregen nu hij gesteund wordt door alle spelers van de distributieketen.

Onze beloften

 • Voldoen aan de Kwaliteit- en Duurzame Ontwikkeling eisen van onze cliënten.
 • Ons afval recyclen en het milieu beschermen.
 • Onze business partners bewust maken van het belang van duurzame ontwikkeling.
 • Eerlijke handel promoten.
 • Garant staan voor het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers.
 • De gebruikers beschermen.
 • Garant staan voor het respect van goede arbeidsomstandigheden.
 • Een verantwoordelijk inkoopbeleid aannemen, en onze leveranciers en onderaannemers aanmoedigen een duurzaam ontwikkelingsbeleid aan te nemen.
 • Het optimaliseren van de logistieke organisatie.

Focus op onze acties

 • Wij hebben sinds 2000 de ISO 9001 certificatie.
 • Wij zijn sinds 2006 aangesloten bij het programma “Fibre Citoyenne® 26000”.
 • Wij zijn sinds 2009 Flo-Cert gecertificeerd.
 • De groep Alsico France, waar MOLINEL deel vanuit maakt, heeft in mei 2014 het Wereldpact van de Verenigde Naties ondertekent.

• Wij staan garant voor de gebruikers die onze beschermingskleding dragen, en de bescherming van het milieu door voor grondstoffen met het Oekotex 100 certificatie te kiezen.
In 2016 zijn 98% van onze stoffen Oekotex gecertificeerd.
• Met de ondertekening van ons handvest voor Duurzame Ontwikkeling met onze leveranciers en onderaannemers, moedigen wij ze aan zich in te zetten op kwalitatief-, milieu- en sociaal gebied.
• De inzameling van ons kantoorpapier en inktpatronen wordt verzorgd door een bedrijf met werknemers die aan hun maatschappelijke re-integratie werken.
• Wij recyclen het karton dat van onze productielocaties komt. Onbruikbaar karton wordt ingezameld door een externe partner.
• Wij selecteren vervoersbedrijven die hun chauffeurs een milieubewuste rijcursus hebben gegeven.
• Wij beperken het vliegvervoer en optimaliseren het containergebruik.
• Wij houden de stroom van onze productielocaties goed in de gaten.

Dit beleid heeft meer zin als het gedeeld wordt.
Laten we deze weg samen bewandelen!